آدامس های شوگر فری کدامند و چه مزایایی دارند؟
آدامس های بدون قند یا اصطلاحاً شوگر فری نوعی از تنقلات رایج هستند که در ترکیب آنها به جای استفاده از ساکارز و گلوکز ( شکر معمولی) از ماده ای شیرین کننده به نام زایلتول استفاده شده است.
 زایلتول بر عکس ساکارز و کلوگز توسط باکتریها برای تولید اسید مورد استفاده قرار نمی گیرد و لذا باکتری اسید مخرب تولید نمی کند و دندان تخریب نمی شود.امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته استفاده از آدامس های شوگر فری برای جلوگیری از پوسیدگی دندانهای کودکان، به مادران باردار و کودکان دبستانی توصیه شده است زایلتول علاوه بر اینکه سبب تولید اسید نمی شود بلکه باعث کاهش چسبندگی باکتریها بر سطح دندانها هم می گردد.
متخصصین کلینیک
پیام هــای سلامتــی