از چه سنی می توان درمان های ارتودنسی را برای کودکان شروع کرد؟
بر خلاف تصور بعضی از مردم، برای داشتن دندانهای منظم در دهان کودکان می توان درمانهای ارتدنسی از نوع پیشگیرانه و بینابینی را از سنین پایین شروع نمود.
در صورتیکه بهر دلیلی دندانهای شیری زودتر از موعد از دست بروند برخی درمانهای ارتدنسی مانند ساخت و نصب دستگاههای فضا نگهدار و فضا آور را می توان از همان سنین قبل از مدرسه شروع کرد همچنین در مواردی که به تشخیص دندانپزشک رابطه فکین بالا و پایین کودک غیر طبیعی و غیر صحیح باشد درمانهای تصحیح روابط فکین را هم باید از سنین پایین شروع کرد زیرا تاخیر در چنین درمانهایی در آینده ممکن است کودک را نیازمند جراحی های وسیع فکی- صورتی نماید.

 
 در خصوص این موارد می توانید با ما مشاوره نمایید.
متخصصین کلینیک
پیام هــای سلامتــی