بیوگرافی و روزمـــه علمـــی دکتر پور اسلامــی


سوابق و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دکتر حمید رضا پور اسلامی
 (آخرین ویرایش مرداد ماه 92)
دریافت رزومه به فرمت Word

مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: حمید رضا پور اسلامی
تاریخ و محل تولد: 1342 سبزواران
تابعیت: ایرانی
وضعیت تأهل: متاهل
شماره نظام پزشکی: 55393

تحصیلات: 
از سال 1356 تا سال 1360 دبیرستان امیر کبیر- شهر جیرفت 
از سال 1370 تا سال 1375 دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی- شهر تهران 
از سال 1375 تا سال 1378 دانشکده دندانپزشکی مشهد- شهر مشهد

سمت های فعلی: 
معاون اداري- مالي دانشکده دندانپزشکی کرمان

اطلاعات تماس: 
آدرس: کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، خیابان شفا، دانشکده دندانپزشکی کرمان
کد پستی: 7618759689
پست الکترونیکی: Info@DentHealth.ir 

مدارج علمی:
دکترای دندانپزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (سال 1375)
درجه تخصص در رشته دندانپزشکی کودکان از دانشگاه علوم پزشکی مشهد (سال 1378) 
اخذ بورد رشته دندانپزشکی کودکان (سال 78) و شروع استادیاری در دانشکده کرمان
دانشیار گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان از سال 1387
*استاد (پروفسور) گروه اموزشي دندانپزشكي كودكان از خرداد سال 1393

سوابق حرفه ای (از جمله سمت های اجرایی قبلی و فعلی) به ترتیب از قدیم به جدید:
استادیار بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی کودکان (از سال 1378 تا سال 86) 
مدیر گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی کرمان (از سال 25/3/79 تا سال 29/3/82 و از مهر 87 تا کنون )
معاونت آموزشی دانشکده دندانپزشکی کرمان از 5/10/78 تا 17/4/80 مجدداً از 19/9/81 تا 28/3/82 
معاونت اداری و مالی دانشکده دانشکده دندانپزشکی کرمان از سال 29/3/82 تا 1/2/ 85
معاون آموزشی از سال 85 تا 1388
عضو کمیته علمی انجمن دندانپزشکی کودکان ایران- تهرا ن 1380 تا کنون
عضو کمیته علمی جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران- تهران از سال 1372 تا کنون 
عضو شورای پژوهشی دانشکده از سال 1381 تا 1385 
عضو هیات تحریریه ژورنال JOHOE از سال 2012 
معاون تحصیلات تخصصی دانشکده از فرودین 89 تا کنون 
عضو هیات بورد کشوری رشته دندانپزشکی کودکان از 1388 تا کنون 

مقالات و سخنرانی های ارایه شده در مجامع بین المللی:
ارائه بیش از پانزده مقاله علمی بصورت سخنرانی و پوستر در کنگره های علمی خارج کشور

مقالات منتشر شده در نشریات معتبر داخلی:
صانعي ا ، پوراسلامي ح، عبادي فرا، بررسي اثرات باليني يك فرآورده گياهي دارويي بر ژنژيويت و پريودنتيت مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي جلد هجدهم شماره 2 تابستان 1379
خوردي مود م، مكارم ع، پوراسلامي ح، بررسي آزمايشگاهي اثرات يك خمير دندان حاوي عصاره هاي گياهي بر باكتري هاي پلاك دنداني مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد جلد 26، بهار و تابستان 1381 
پوراسلامي ح ، ادهمي ش، بررسي رابطه شيوع پوسيدگي هاي زودرس با عادت تغذيه در خواب نزد گروهي از نوزادان و نوپايان در شهر كرمان مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكي ايران دوره 13 شماره 1 بهار 1380 
پوراسلامي ح ، فرخ كيسور ا ، زهرا ايرانمنش بررسي آلودگي ميكروبي مسواك هاي مورد استفاده برخي از كارمندان دانشكده دندانپزشكي كرمان و خانواده هاي آنها (يك مطالعه آزمايشي) مجله دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي دندانپزشكي جلد 21 شماره 2 تابستان 82 
مکارم ع، خوردي مود م ، پوراسلامي ح ، الملوک عجمي ب ، تأثير خمير دندان عصاره گياهي بر کنترل پلاک و ژنژیویت پژوهش در علوم پزشکي شماره 3، پاييز 81
پوراسلامي ح، تغذيه با شير مادر وتکامل دنتوفاشيال مجله دندانپزشکي، جامعه اسلامي، دندانپزشکي ايران شماره 2-1 بهار و تابستان 1377 
پور اسلامي ح ، پرورش ش ، بررسي کار آيي سوند پوسيدگيهاي باقيمانده مجله دندانپزشکي جامعه اسلامي دندانپزشکان دوره 15 شماره 1 ، بهار 1382 
پور اسلامی ح ، فرخ گیسور ا، اميرراد ف، بررسي مقايسه اي تاثير دو نوع آدامسهاي حاوي زايليتول و سوکروز بر تجمع پلاک باکتريال نزد گروهي از دانشجويان دندانپزشکي کرمان دوره 16 شماره 5 ، 1382 39-33 سال 1384 
پور اسلامی ح، غفاری نژاد ع، توکلی ف، بررسي شيوع وشدت افسردگي نزد دندانپزشکان عمومي شهر کرمان درسال 1380، مجله دانشکده دندانپزشکي کرمان دوره اول شماره اول صفحه 39-33 سال 1384
پوراسلامي ح , ارسلاني ع، بررسیPHو Titrable Acidity در برخی از نو شابه های گازدار ایرانی مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي دوره 24 شماره 3 پاییز 1385 
السادات صانعی ا ، پور اسلامی ح، اثرات هفت عصاره گیاهی بر گروهی از باکتریهای بیماریزای حفره دهان 1376 مجله علمی پژوهنده شماره 3 پاییز 
دکتر پور اسلامی ح ،دکتر فلاح ت، میازیس حفره دندانی ناشی از آلودگی با Wohlfahrtia Magnifica مجله جامعه اسلامی دندانپزشکان شماره 24 بهار 1375 
پور اسلامی ح ، شجاعی پور ر ، ضیاءالدینی ع بررسی شیوع صدمات و شکستگی های دندانی در ساکنین شهر بم در سال 84-1383 مجله دانشکده دندانپزشکی کرمان دوره اول شماره 2 
پور اسلامی ح ، خزائلی پ بررسی میزان فلوراید در آب آشامیدنی شهرهای استان کرمان مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان تابستان 87 
 پور اسلامی ح، مشتاقی غ، مقایسه میزان S-IGA در کودکان شیرخواران مبتلا به پوسیدگی دندان مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان- دوره هجدهم شماره 1 89.

مقالات منتشر شده در نشریات معتبر بین المللی:
 • H. Poureslami رR. Amerongen Sever Early childhood caries َJournal of India pediatrics 
 • H. Poureslami ر P. Khazaeli : fluoride in food and water consumed in koohbanan J . fluoride sep 2008. 
 • H. Poureslami ر F Mojab : paraclinical effects of miswak extract on dental plaque . dental research Journal . 2007 
 • H. Poureslami ر M . Torkzadeh : study of changes in phosphate, calcium and fluoride ions in plaque and saliva J of in Indian society of pedodontics . sep. 2007 
 • H. Poureslami, P.khazaeli: fluorid intake and urinary excretion in preschool children . J fluorid Jan 2010 
 • Early Childhood Caries and the role of Pediatricians in its prevention. Iranian J of Pediatric Society 2010; 2(2):47-52.
 • The ability of pulp sensibility tests to evaluate the pulp status in primary teeth. Inter J of Paediatr Dent 2011; 21: 441-445.
 • A comparative study of the IQ of children age 7-9 in a high and low fluoride water city in Iran. J of Fluoride 2011; 44(3): 163-167.
 • Marginal microleakage of low-shrinkage composite Siloran in primary teeth. J of Dent Res, Dent Clin, Dent Prospect. 2012; 6(3): 94-97.
 • Comparison of occurrence of ECC in two groups of children delivered by cesarean section and normal birth.J of Compr Ped. 2012; 3(2):77-81.
 • Knowledge and attitude of the primary school male students about the Iranian fluoride mouth rinse. J Oral Health Oral Epidemiol. 2012; 1(1):1-4.
 • Evaluation of finger sucking habit among preschool children in Kerman.  J Oral Health Oral Epidemiol. In press.
 • Changes in the salivary Mutans Streptococci and  Calcium Level subsequent to Consumption of Espar, a Dairy Product. JODDD. In press.

کتاب ترجمه شده و تالیفات کتاب:
پوسیدگی دندانی زود هنگام دوران کودکی 1386
نگارش فصل 21 کتاب - Contemporary approach to Dental Caries. Chap 21 [title of chapter: The effects of plant extracts on dental plaque and caries]. Intech Pub. 2012

افتخارات:
دریافت لوح تقدیر از ریاست وقت دانشگاه در سال 1384 بخاطر تاسیس بخش دندانپزشکی جامعه و توسعه بخش کودکان دانشکده
پژوهشگر برتر دانشکده دندانپزشکی کرمان در سال 1387
استاد برتر برگزیده از سوی جشنواره شهید مطهری در سال 1388
کسب رتبه سوم نگارش مقاله علمی از سوی جشنواره شهید هدایت در سال 1388
کسب جایزه و رتبه اول از سوی جشنواره کشوری "لبخند خلیج فارس" بخاطر بیش از یک دهه تلاش در جهت ارتقاء بهداشت دهان کودکان
دریافت لوح تقدیر از ریاست وقت دانشگاه در سال 1387 بخاطر احداث یک باب خانه بهداشت در یکی از روستاهای محروم استان کرمان و اهداء آن به دانشگاه دندانپزشک نمونه در گروه متخصصین دندانپزشکی انتخاب شده از سوی سازمان بیمه خدمات درمانی در سال 86 بخاطر رعایت موازین علمی رعایت موازین سازمان بیمه خدمات درمانی وتکریم بیماران.
راه اندازی واحد دندانپزشکی بیمارستانی در بخش کودکان دانشکده در سال 1389
متخصصین کلینیک
پیام هــای سلامتــی