چرا دندانهای کودکان زود پوسیده می شود؟
بطور کلی عامل پوسیدگی دندانها گروهی از باکتریها می باشند که بر سطح دندان تجمع یافته و با استفاده از مواد غذایی حاوی کربوهیدرات ( مواد غذایی شیرین) تولید اسید نموده و این اسید است که مینا و سپس عاج دندانها را مورد تهاجم قرار داده و آنها را تخریب نموده و اصطلاحاً ایجاد پوسیدگی می کند . این امر دقیقاً در مورد دندانهای کودکان نیز صدق می کند یعنی کودکی که تازه بدنیا آمده و هنوز حتی دندان هم ندارد، این باکتریهای پوسیدگی زا در دهان او تجمع نموده و از شیری که کودک تغذیه می کند و حاوی کربوهیدرات یا قندی به نام لاکتوز می باشد، استفاده کرده و اسید لاکتیک تولید می کند و این اسید لاکتیک سبب تخریب و پوسیدگی دندانهای تازه رویش یافته کودک می شود بعدها که کودک بزرگتر می شود و مایعات شیرین آبکی و مواد غذایی شیرین مصرف می کند، این پروسه تولید اسید تشدید و ادامه می یابد و تخریب دندانهای او شدت می گیرد.
 باکتریهای عامل تولید اسید در موقع تولد کودک در دهان او وجود ندارند اما کمی پس از تولد، از دهان افراد دیگر بخصوص از دهان مادر یا کسی که در طول روز نوزاد را نگهداری می کند و همچنین از دهان سایر افراد خانواده به دهان او منتقل می شوند و دندانهای تازه رویش یافته او را تخریب می کنند.
اینجانب کودکان 2 تا 3 ساله زیادی را ویزیت کرده ام که دندانهای آنها بشدت دچار این پوسیدگی زود هنگام شده بودند. کم سن ترین کودکی که تا بحال به سبب پیشرفت این پوسیدگی مجبور به کشیدن چهار دندان پیشین او گشته ام، فقط 19 ماه سن داشته و این واقعاً یک معضل و مشکل جدی برای سلامت عمومی و سلامت سایر دندانهای اینگونه کودکان است.خوشبختانه با مراجعه به موقع به دندانپزشک ( از حدود 3-2 ماهگی نوزاد) و ارائه توصیه ها و انجام درمانهای لازم اینگونه پوسیدگیها قابل پیشگیری و کنترل هستند. والدین محترم برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این معضل جدی که تهدید کننده سلامت کودکان عزیز می باشند می توانند یا از طریق ایمیل، یا مراجعه حضوری سوالات خود را مطرح نموده و پاسخ دریافت و نیز می توانند با مطالعه کتابی که در همین زمینه توسط اینجانب نگاشته شده و در کتابفروشی ها و محل مطب در دسترس می باشد، پاسخ سوالات خود را بیابند.
متخصصین کلینیک
پیام هــای سلامتــی