اهمیت ترمیم یا کشیدن دندانهای کودکان؟
در گذشته بیشتر والدین بر این گمان بودند که دندانهای کودکان چون پس از چند سال ریزش می کنند و به جای آنها دندانهای دائمی رویش می یابد لذا در صورت پوسیده شدن نیاز به درمان ندارند و بهتر است کشیده شوند.


 اما علم امروز ثابت کرده که به دلایل چندی باید از دندانهای کودکان مراقبت کرد و آنها را سالم نگه داشت تا در موعد معین و بطور طبیعی لق شده و ریزش کنند. برخی از این دلایل عبارتند از:
  1. دندانهای کودکان در زیبایی چهره و لبخند آنها نقش مهمی دارند و زود از دست دادن آنها سبب عوارض روحی روانی شدید برای کودک و خانواده او می شود.
  2. دندانهای کودک در تغذیه صحیح و مناسب کودکان نقش اصلی را دارند و خراب شدن و از دست دادن آنها سبب تاثیر منفی بر تغذیه کودک و رشد جسمانی او می گردد بسیاری از کودکان زیر سن 6 سال که خوب رشد نمی کنند و وزن نمی گیرند دندانهای پوسیده در دهان دارند.
  3. دندانهای کودکان 3-2 ساله در تکلم آنها نقش اساسی دارند و پوسیده شدن و از دست دادن آنها سبب اشکال در تکلم صحیح می شود.
  4. دندانهای شیری کودکان، نگهدارنده جا و فضا برای رویش مرتب دندانهای دائمی می باشند و از دست دادن زود هنگام آنها سبب از دست رفتن فضا برای رویش مرتب دندانهای دائمی شده و کودک را بعداً نیازمند درمانهای ارتودنسی می کنند.
  5. چون در سنین 6 تا 13 سالگی کودکان هم دندان شیری و هم دندان دائمی در دهان دارند پوسیدگی دندانهای شیری سبب پوسیدگی دندانهای دائمی تازه رویش یافته می شود زیرا پوسیدگی دندان یک بیماری عفونی قابل انتقال است.
  6. پوسیدگی دندانهای شیری همانند دندانهای دائمی دردهای شدیدی ایجاد می کند که سبب تاثیر منفی بر آموزش کودک در مهد کودک یا دبستان می گردد و همچنین این دردها سبب می گردند کودک ناخودآگاه یا بر اساس صحبت اطرافیان از دندانپزشکی بترسد در حالیکه کودکان تا زمانیکه درد را تجربه نکرده اند بخوبی از حضور در کلنیک دندانپزشکی استقبال کرده و پذیرای توصیه های بهداشتی و تغذیه ای می گردند.
متخصصین کلینیک
پیام هــای سلامتــی