فلوراید چیست و چه مزایایی دارد؟
پوسیدگی دندان یک بیماری عفونی است که متاسفانه چند گونه از باکتریها در بروز آن نقش دارند و لذا بدلایل چندی هنوز دانشمندان موفق به تولید واکسن ضد پوسیدگی دندانها نشده اند اما بکار بستن یکسری از توصیه های بهداشتی و تغذیه ای کمک به پیشگیری و کنترل پوسیدگی دندانهای کودکان می نماید.


 فلوراید عنصری است که دندانپزشکان استفاده از آن را در پیشگیری از بروز پوسیدگی دندانها بسیار موثر می دانند. به عبارت دیگر فلوراید در حال حاضر در حکم واکسن ضد پوسیدگی دندانها است اما فلوراید این اثر را چگونه اعمال می کند؟ این ماده در غلظت های معین و در استفاده موضعی سبب چند اثر بر دندانهای کودک می شود.
  • سبب افزایش استحکام و مقاومت مینای دندانها می گردد
  • سبب کاهش چسبندگی و تجمع باکتریها بر سطح دندانها می شود
  • سبب توقف فعالیت باکتری و تولید اسید و پوسیدگی زایی از سوی باکتریها می شود
 برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه و استفاده درست از فلوراید حتماً با ما مشورت نمایید
متخصصین کلینیک
پیام هــای سلامتــی