سیلانت درمانی چگونه روشی است؟
تاثیر فلوراید برای حفظ سلامت دندانها بیشتر بر سطوح صاف دندانها ( سطوح طرفی و جانبی دندانها) و افزایش استحکام این سطوح می باشد اما سطح جونده دندانهای آسیابی که دارای شیارها و فرو رفتگی های متعددی می باشند کمتر توسط فلوراید محافظت می شوند و لذا برای جلوگیری از شروع پوسیدگی دندانها از همین فرو رفتگیهای سطوح جونده ( که به محل مناسبی برای تجمع باکتریها و مواد غذایی ریز می باشند) از روش درمانی به نام سیلانت درمانی یا کاربرد شیار پوش ها استفاده می شود. شیار پوش ها نوعی رزین همرنگ دندان هستند که دندانپزشکان با روش خاصی آنها را بر سطح دندانهای آسیابی قرار داده و شیارها را می پوشانند و اصطلاحاً شیارها را مهر و موم می کنند تا از تجمع باکتریها و پوسیده شدن دندانها جلوگیری شود
 برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این روش پیشگیری و انجام آن برای دندانهای کودکان تان می توانید با ما مشاوره نمایید.
متخصصین کلینیک
پیام هــای سلامتــی